Huishoudelijk reglement

Algemeen

 • OP CLUBAVONDEN NIET BINNEN DE POORT PARKEREN, voor hen die dit niet weten: onze helft van de parkeerplaats is de pits de rest is dus van de schietclub!
 • Er geldt een ROOKVERBOD IN HET CLUBHUIS.
 • Binnen sleutelen is op zonnige wedstrijd dagen ongewenst, de personen die binnen zitten horen de aanwijzingen van de wedstrijd leiding niet en zorgen altijd voor onnodige vertraging.
 • Het is verboden om planken die de Oval en het binnencircuit afscheiden te verplaatsen. Als dit al gebeurt is het uitsluitend op aanwijzing van de wedstrijd leiding of het bestuur, en worden ze daarna weer teruggezet.
 • (electro) Helivliegen mag net als vrij rijden alleen wanneer dit kan en zonder andere te hinderen of in gevaar te brengen
 • De laatste rijder(s) helpt netjes met het afsluiten van de rijders stelling, container, opruimen en dergelijke zaken.
 • Verboden om op eigen initiatief zaken aan te passen, verwijderen of vernielen aan de accommodatie: (indoor) baan, clubhuis ect, alles in overleg met het bestuur.
 • Afrekenen aan de Bar, indien er geen vaste bezetting is (zoals op wedstrijden) altijd een ander lid voor je laten afreken nooit voor je zelf de kassa bemannen.
 • Het gebruik van de frituur e.d. alleen gebruiken op aanwijzingen van het bestuur en of sleutel houders, en voor versnaperingen van meerdere personen.
 • NIET VERGETEN DAT WIJ GEEN PERSONEEL IN DIENST HEBBEN, dus houd de baan, bar, sleutel tafels en het clubhuis schoon, en help een handje mee als er wat moet gebeuren in en om de baan.
 • Het lidmaatschap loopt van 1 jan tot 31 december.
 • Opzeggen dient voor 31 december te geschieden niet in het voorjaar nadat je contributie brief hebt ontvangen.
  Want dan ben je wel contributie verschuldigd

Het juiste gebruik van het frequentiebord!

 • NB. Het gebruik van 2.4 Ghz “spektrum” zenders zal het e.e.a. aan deze regels overbodig maken maar ga er desalniettemin toch zorgvuldig mee om.
 • Gebruik legale frequenties en deugdelijke zend apparatuur met een CE keurmerk *
 • Alleen als je gaat rijden je kaartje op de juiste (Mhz) frequentie hangen, na het rijden, kaartje er snel weer af zodat anderen ook kunnen rijden.
 • Het is verboden om met zenders beneden of onder de rijders stelling op de baan te gaan staan “zenden” (dit kan storing veroorzaken).
 • Controleer ook of je ook daadwerkelijk de frequentie die je op het bord hangt in je zender hebt zitten
 • Gebruik van clubpas of gastenpas op het frequentiebord is verplicht (gastenpas verkrijgbaar bij de bar voor € 10,- per dag of € 5,- voor een avond)

* NB, zenders uit een andere regio (Azie, Amerika) hebben een hoger vermogen en kunnen daardoor andere legale zenders storen.

(LiPo) Laden

 • Lithium accu’s dienen in een gesloten Lipo zak geladen te worden en met een daarvoor geschikte deugdelijke lader met een LiPo programma en voorzien van een CE keurmerk.
 • Wij adviseren dat Lipo accu’s met maximaal 1C geladen te laden (of maximaal de opgave van de fabrikant) volgens de CC/CV laadmethode.
 • Een Lipo accu welke door een lid op de baan gebruikt gaat worden mag niet warmer zijn als 10 graden boven de omgevingstemperatuur op de baan.
 • We willen geen wilde opstelling van dubbele laders op één accu zien o.i.d. (en dit geldt ook voor NiCd en Nihm).
 • De vereniging zal zorgen dat er afdoende blusmiddelen op de club aanwezig zijn waar (lipo) accu’s geladen worden.

Vrij Rijden

 • Gast rijden (voor niet leden) kost € 7,5,- voor een avond en € 15,- voor een gehele dag, af te rekenen aan de bar of bij de sleutelhouder.
 • Auto’s dienen de baan op en af te rijden via de pits straat, ga niet zomaar ergens midden op de baan stil staan en rij niet achteruit.
 • Houd rekening met elkaar, hele snelle (gevorderden) en hele langzame (beginnende) rijders zullen vanwege het snelheidsverschil niet echt goed samen gaan dus kijk eerst wie er rijd voordat je de baan op gaat, wacht anders even (op drukke dagen hanteren wij de zgn. Klok)
 • Hinder anderen niet onnodig en zorg dat je geen onnodige schade bij anderen veroorzaakt.
 • Probeer niet boven je kunnen te rijden. Ben je nieuw in de hobby ga dan eerst met een langzame motor rijden totdat je het circuit onder de knie hebt.

Voor inschrijven voor wedstrijden is verplicht!
Dit gaat via de website, de inschrijving sluit automatisch om 22.00 uur op de vrijdag voor de race.
Meld je je pas op zaterdag dan kan dat maar komt er een boete bovenop op het inschrijfgeld.

 • Iedereen moet zich voor elke wedstrijd apart aanmelden, anders wordt je niet ingedeeld. Inschrijven met je volledige naam, klasse en minimaal twee (legale) frequenties, indien van toepassing je transponder nummer.
 • Teksten als ‘is bekend’ en “staat in de PC” willen wij niet zien, de wedstrijdleiding kan en is er niet om jouw gegevens op te zoeken
 • Wanneer je geen tweede frequentie hebt (geldt natuurlijk niet voor spektrum) loop je de kans dat we je niet kunnen indelen.
 • Incorrect inschrijven kost te veel tijd op de wedstrijddag dus controleer de site of je alles goed hebt door gegeven.

Wedstrijddagen
Deelnemers moeten zich tussen 8.30 en 9.00 uur melden bij de wedstrijdleiding, briefing, zender inname en start van de race +/- 10.00 uur.
Volg de aanwijzingen van de wedstrijd leiding op, en bedenk je vooral dat dit ook vrijwilligers zijn die er voor jouw plezier zitten.
De deelnemers dienen op tijd aan de start van hun heat te verschijnen, bij verhindering of uitstel dit melden aan de wedstrijdleiding.

 • Na iedere heat worden alle auto’s en club transponders ingeleverd bij de technische controle.
 • Na iedere heat is men verplicht (of door een geschikte vervanger) baan in te zetten. Niet baan inzetten betekent het schrappen van het beste resultaat.

TIJDENS HET RIJDEN kwalificatie en finale heats.

 • Rijders dienen zich op de rijders stelling netjes en rustig te gedragen (geen schreeuwen, stampen, mensen aanstoten en met deuren gooien!)
 • Op en om de baan bevinden zich GEEN personen anders dan de wedstrijdleiding en of baan inzetters.
 • De pit straat is alleen bedoeld voor auto’s (helpers verlaten de pits na het aanzetten van de auto). Het is geen verzamelplaats voor familie en fanclubs. met uitzondering van de wedstrijdleiding mag men tijdens het rijden niet praten tegen de rijders.
 • Wordt er niet over het pad naast de baan gelopen of gestaan (dit ontneemt de rijders namelijk het zicht op de baan).
 • Wordt er niet op het hekje gezeten en of er voor gestaan.
 • Bij geschillen meld je dit (rustig) bij de wedstrijd leider, deze zal de betreffende (bestuurs)leden inschakelen die het gezamenlijk behandelen.

Openings tijden
De club is open op de volgende dagen:

 • Woensdag avond vanaf 19.00 uur tot 23.00u
 • Zondag Indien aangekondigd op onze Facebook pagina.

Zie voor de actuele activiteiten de Club kalender

NB. Als er wedstrijden of onderhoud op de club is kan er niet vrij gereden e.d. Worden. Controleer eerst de agenda