Hoe kan je lid worden

Bijgaand vind u het inschrijfformulier om lid te worden van de vereniging. Stuur dit formulier per email ingevuld aan de Secretaris van de HFCC (secretaris@hfccracing.nl), of lever het op het clubhuis in bij een vertegenwoordiger van het bestuur.

Maak meteen met het inschrijfformulier ook de contributie voor het lopende kalender jaar over op de rekening van HFCC onder vermelding van voor- en achternaam. U bent lid op het moment dat de betaling door de penningmeester is ontvangen.

Bankrekening nummer NL26 INGB0005104177 t.n.v. HFCC Hollandia te Den Haag

Indien je het formulier wilt downloaden als PDF bestand klik op ‘>>’