Maand: februari 2015

Notulen Algemeene leden vergadering 2014

Ter voorbereiding van de ALV zijn hier de Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 te vinden. De Agenda ziet er als volgt uit: Opening Ingekomen stukken Goedkeuren notulen ALV 2014 Verslag secretatis Verslag penningmeester Verslag kascommissie Vaststellen hoogte contributie Verslag wedstrijd commissie

Top